Luật Đầu tư công 2019 đã tăng cường tính công khai, minh bạch

Luật Đầu tư công 2019 đã tăng cường tính công khai, minh bạch

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có  gì mới, khả năng thực thi cùng những vấn đề nào sẽ đặt ra trong việc triển khai thực hiện... là  những nội dung chính  được các chuyên gia thảo luận tại Hội thảo Pháp luật về đầu tư công trong thời kỳ hội nhập do Khoa Luật, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức.


Về bản thể luận pháp luật

Về bản thể luận pháp luật

Tóm tắt: Bài viết làm rõ bản chất bản thể luận của pháp luật, nội dung của khái niệm hiện thực pháp luật; pháp luật tự nhiên và pháp luật thực chứng; các hình thức tồn tại của pháp luật. Qua đó, bài viết nêu lên ý nghĩa của việc nghiên cứu các vấn đề này trong nghiên cứu triết học pháp luật hiện nay.


Nghiên cứu khoa học

nghien cuu khoa hoc kdd

Về đầu trang
Design by Information Management Department