Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo kế hoạch xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy có thành tích học tập và rèn luyện năm học 2018-2019 như sau:

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP:

- Trong đó có: Sinh viên Khoa Luật Đại học chính quy các khóa 2015, 2016, 2017, 2018.

ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP:

- Không có điểm kiểm tra hoặc điểm thi lần 01 dưới 05 điểm (đối với tất cả các bậc);

- Sinh viên hoàn thành tất cả môn trong chương trình học của năm học 2018 – 2019 (gồm đợt 1 năm 2018, đợt 2 năm 2018, đợt 3 năm 2018 theo tiến độ đào tạo của Trường);

- Điểm trung bình chung tích lũy của năm học đạt từ 2.50 trở lên theo thang điểm 4;

- Sinh viên học theo tín chỉ có tổng số tín chỉ tích lũy đạt từ 30 tín chỉ trở lên trong năm học 2018 – 2019;

- Kết quả rèn luyện năm học từ loại khá trở lên (>= 70 điểm) .

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ 15/05/2020 – 17/05/2020: Bộ phận điểm Phòng Quản lý Đào tạo xét và khóa điểm trung bình năm học 2018 – 2019;

- Từ 18/05/2020 – 28/05/2020: Phòng Công tác Sinh viên thực hiện xét học bổng năm học 2018 – 2019 trên hệ thống:

- Từ 29/05/2020 – 01/06/2020: Phòng Công tác Sinh viên đăng thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2018 – 2019 ;

- Từ 02/06/2020 – 09/06/2020: Giải quyết thắc mắc của SV liên quan đến việc xét học bổng khuyến khích học tập (sinh viên đăng ký giải quyết học vụ online hoặc gửi email về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được giải đáp);

- Từ 10/06/2020 – 17/06/2020: Phòng Công tác Sinh viên trình Hiệu trưởng ra quyết định kèm danh sách sinh viên chính thức nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2018 – 2019 và thông báo đến sinh viên toàn trường kết quả xét duyệt học bổng;

- Từ 18/06/2020 – 28/06/2020: Sinh viên nộp mã số tài khoản ngân hàng trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành , P.13 , Q.4 , Tp.HCM);

 

Chi tiết kế hoạch tại đây: Kế hoạch xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019

Đã đọc 49392 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department