Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2020

Khoa Luật nhận được thông báo từ Phòng Quản lý Đào tạo về thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên học theo hình thức tín chỉ bậc Đại học chính quy khóa 2015.

1. Điều kiện công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi thỏa tất cả các điều kiện:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Hoàn thành tất cả chứng chỉ chuẩn đầu ra;
 • Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.00 trở lên;
 • Hoàn thành các môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;
 • Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình giáo dục (số tín chỉ tích lũy không kể học phần Giáo dục thể chất và Quốc phòng);
 • Sinh viên không bị nợ học phí;
 • Sinh viên không nợ hồ sơ.

2. Các mốc thời gian cụ thể:

 • Sinh viên nộp chứng chỉ đầu ra: Từ 03/02/2020 - 15/02/2020.
 • Sinh viên đăng kí xét tốt nghiệp online trên web phongdaotao.ntt.edu.vn: Từ 03/02/2020 - 08/03/2020.
 • Sinh viên xem kết quả xét: Từ 11/03/2020.
 • Sinh viên nhận giấy tốt nghiệp tạm thời: Từ 17/03/2020.

Xem chi tiết tại đây: Thông báo xét tốt nghiệp tháng 03-2020

Đã đọc 14523 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department