Thông báo sinh viên nhận chứng chỉ kỹ năng khóa 85, 86

Trung tâm kỹ năng nghề thông báo đến sinh viên về việc nhận giấy chứng nhận kỹ năng khóa 85, 86 (học vào tháng 11, 12/2019) như sau :


Về đầu trang
Design by Information Management Department